TO-MY-STAV s.r.o.


od septembra sme sa presťahovali do nových priestorov v Prievidzi. Nájdete nás na ul. M.Mišíka 1 vo dvore.


stavebno-obchodná spoločnosť začala svoju činnosť  6.7.2007. Vedenie spoločnosti TO-MY-STAV firmy a výrobní pracovníci majú dlhoročné  skúsenosti v oblasti realizácie stavieb.

Sídlo spoločnosti TO-MY-STAV sa nachádza v Kanianke okres Prievidza, ale nájdete nás na novej prevádzke v Prievidzi na ulici M. Mišíka 1

TO-MY-STAV sídlo spoločnosti

Cieľom spoločnosti TO-MY-STAV je poskytovanie služieb na vysokej kvalitatívnej úrovni, prostredníctvom zamestnancov, ktorí prezentujú firmu svojou odbornosťou, lojalitou a zodpovedným prístupom k práci.

Svojou činnosťou  chce spoločnosť TO-MY-STAV prispieť k rozvoju stavebníctva v našom regióne. Snažíme sa zaradiť medzi  obchodných partnerov, u ktorých je na poprednom mieste serióznosť a spoľahlivosť.

 

Ing. Marta Pernišová
konateľ spoločnosti