TO-MY-STAV s.r.o.TO-MY-STAV sídlo spoločnosti
Lesná 335/9
972 17 Kanianka

IČO:36 797 006
DIČ:2022402008
IČ DPH:SK2022402008

konatelia spoločnosti:
Ing. Marta Pernišová
Bc. Perniš Tomáš

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu: 4005716938/7500

Telefónne číslo: 046/540 04 19, 0905416218

Zapísané: Obchodný register, Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro Vložka číslo: 17968/R

 

od septembra sme sa presťahovali do nových priestorov v Prievidzi. Nájdete nás na ul. M.Mišíka 1 vo dvore.

TO-MY-STAV